Програма підтримки фінансування інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками

Замовити консультацію

Основні умови кредитування:

Валюта кредиту

Гривня

Максимальна сума кредиту

до 250 000 євро (або еквівалент у гривні)

Термін кредитування
 • до 24 місяців - на поповнення обігових коштів 
 • до 72 місяців - на інвестиційні цілі 
Форма надання кредиту кредит, невідновлювана або відновлювана кредитна лінія
Процентна ставка

від 8,8%​ річних ​ (1,1 * UIRD 3 міс. UAH)

Комісія

від 0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії (мінімум 500 грн.)
Сплачується одноразово.

Графік погашення
 • проценти – щомісячно
 • кредит – щомісячно
Можливий індивідуальний графік погашення кредиту для сезонних бізнесів
Власний внесок
 • 20% - за інвестиційним кредитом
 • 0% - за кредитом на поповнення оборотних коштів
Забезпечення
 • застава об’єкту фінансування за проектом (транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання) 
 • застава  інших видів майна

Умови для ЕКО-кредитів

Цілі кредитування

Кредити за інвестиційними проектами позичальників:

 • які передбачають зменшення енергоспоживання на одиницю продукції більше ніж на 15%;
 • які передбачають використання вторинної сировини;
 • з використання відновлюваних джерел енергії (вітряних парків, сонячних парків, гідроелектростанцій);
 • на проведення заходів з енергоефективності, у т.ч. з метою підвищення класу енергетичної ефективності будівель Позичальника до рівня не нижче С;
 • для установки або модернізації очисних споруд;
 • використання енергії навколишнього середовища для потреб виробництва;
 • які передбачають придбання/модернізацію транспортних засобів/техніки/обладнання, впровадження якого призведе до:  прямого або опосередкованого захисту довкілля, зменшення споживання природних ресурсів,  енергозбереження (планова річна дохідність інвестицій за рахунок енергозбереження більша 10%).
Процентна ставка

від 8,8%​ річних​ (1,1 * UIRD 3 міс. UAH)

Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ – 0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів)

 

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.