Оголошення про заміну члена Наглядової ради

Міністерством фінансів України, як уповноваженим органом управління корпоративними правами Держави в АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до частини сьомої статті 53 Закону України «Про акціонерне товариство» та підпункту 12.14.7 пункту 12.14. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», листом від 22.07.2020 №14010-10-7/22289 (вх. від 24.07.2020 №10/63352), повідомлено АБ «УКРГАЗБАНК» про заміну члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представника акціонера – Держави Україна Гелетія Юрія Ігоровича на Улютіна Дениса Валерійовича.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до частини дванадцятої статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Улютін Д.В. вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

 Із текстом повідомлення можна ознайомитися тут.

27.07.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.