УКРГАЗБАНК повідомляє про зміну підходу до застосування авторизаційних лімітів на здійснення операції з картками

З метою спрощення підходу до застосування авторизаційних лімітів на здійснення операції з картками Банк анонсує з 16.08.2021 наступні зміни:

  • встановлення єдиного ліміту на операції зняття готівки в банкоматах УКРГАЗБАНКу, банкоматах інших банків в Україні та банкоматів інших банків за межами України, які раніше регулювались трьома окремими лімітами;
  • встановлення єдиного ліміту на операції зняття готівки в касах УКРГАЗБАНКу, касах інших банків в Україні та касах інших банків за межами України, які раніше регулювались трьома окремими лімітами;
  • встановлення єдиного ліміту на операції розрахунків в торговельно-сервісній мережі в України та за її межами, які раніше регулювались двома окремими лімітами.

Регулювання операції розрахунків в мережі Інтернет, переказу з карти на карту, переказу на карту залишається без змін (регулюються окремими лімітами).

Раніше встановлені індивідуальні ліміти на відповідні операції будуть діяти по замовчуванню. Встановлення/регулювання індивідуальних лімітів для операцій з картками також доступні в мобільному додатку Еко-банк. Крім цього дана опція доступна до дзвінку в контакт-центр банку.

З новим та поточним переліком лімітів та їхні значеннями по замовчуванню в залежності від типу карти можна ознайомитись тут.

Довідково. Авторизаційні ліміти – обмеження на проведення операцій з Карткою, встановлені Банком та/або Платіжними системами з метою зниження ризиків несанкціонованого доступу до Карткового рахунку Клієнта. Авторизаційні ліміти визначають максимальну суму та кількість операцій з використанням Картки за певний період.

(згідно Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»)

15.07.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.