УКРГАЗБАНК піклується про довкілля, підтримуючи екологічні проекти приватного інвестора

УКРГАЗБАНК уклав кредитний договір з ТОВ «ЛНК» на суму 7,5 млн гривень для надання коштів на закупівлю у ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» газопоршневого обладнання для експлуатації на біогазовій електростанції ТОВ «ЛНК» у Черкаській області.

Придбання спеціального сучасного обладнання є основною передумовою для дегазації полігонів твердих побутових відходів на території України.

Враховуючи те, що всі екологічні проекти ТОВ «ЛНК» реалізуються за рахунок власних приватних інвестицій, участь УКРГАЗБАНКУ як провідного ЕКО-банку є важливим кроком для підтримки приватного бізнеса у реалізації таких екологічних проектів в Україні. УКРГАЗБАНК і надалі планує збільшувати кредитну підтримку ТОВ «ЛНК».

На сьогодні ТОВ «ЛНК» є лідером у реалізації екологічних проектів із дегазації полігонів твердих побутових відходів на території України. Головним завданням компанії є вирішення такої екологічної проблеми, як скорочення викидів звалищного газу у атмосферне повітря та виробництво альтернативного виду електроенергії. Саме завдяки роботі біогазових електростанцій ТОВ «ЛНК» вже вилучено звалищного біогазу з масивів полігонів твердих побутових відходів – 56,7 млн м3; зменшено викидів СО2 в еквіваленті – 295 тис. тонн; вироблено електроенергії – 82 млн кВт*год та  заміщено природного газу – 126 млн м3.

06.06.2018

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.