УКРГАЗБАНК знижує кредитні ставки для еко-проектів, що скорочують шкідливі викиди

УКРГАЗБАНК впроваджує диференціацію відсоткових ставок за еко-кредитами для проектів, які передбачають зменшення викидів парникових газів. Таким чином, чим більшим буде обсяг скорочення СО2, тим меншою буде ставка для клієнта.

Банк розробив показники, за якими будуть вираховуватися обсяги зменшення шкідливих викидів за кожним окремим проектом. Співробітники банку самостійно здійснюватимуть детальний аналіз проекту та необхідні розрахунки. Кожен проект буде віднесено до певної категорії за критерієм скорочення викидів, для яких встановлені коефіцієнти  зменшення кінцевої процентної ставки за кредитом.

Знижені процентні ставки діятимуть як для інвестиційних  кредитів для цілей будівництва нових потужностей теплової та електричної «зеленої» генерації, так і для проектів енергомодернізації вже діючих об’єктів представників малого, середнього та корпоративного бізнесу.

За словами директора еко-департаменту УКРГАЗБАНКУ Родіона Морозова, нова система встановлення диференційованих  ставок за кредитами заохочуватиме український бізнес до реалізації проектів, які передбачають зменшення шкідливих викидів в атмосферу та стимулюватиме збільшення попиту на кредити для «зелених» інвестицій приватного сектора: 

«Україні потрібні не мільйони, а мільярди доларів «зелених» інвестицій. І вирішальним тут може бути впровадження тарифікації вуглецю, спрямованого на стимулювання інвестицій приватного сектора в проекти скорочення викидів (проекти щодо пом'якшення наслідків зміни клімату). І УКРГАЗБАНК як перший та єдиний учасник Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC) в Україні докладає чималих зусиль, аби всебічно сприяти та підтримувати проекти зі скорочення і заміщення викидів. Таким чином, ми заохочуємо бізнес ставати більш екологічнішим, а також піклуватися про довкілля шляхом зменшення шкідливих викидів під час виробництва та його діяльності».

Система тарифікації викидів парникових газів, спрямована на стимулювання «зелених» інвестицій приватного сектора, здатна забезпечити необхідні темпи розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності України, економіка якої є однією з найбільш енергоємних у світі.

«Ми вже реєструємо скорочення викидів парникових газів в проектах, профінансованих УКРГАЗБАНКОМ. На  сьогодні це скорочення сягає 1 млн56 тисяч тонн щорічно.   Ми також працюємо над оцінкою, скороченням і заміщенням викидів від нашої власної діяльності», - зазначив директор еко-департаменту Родіон Морозов.

Коаліція лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC) - це унікальна ініціатива, що об'єднує державний і приватний сектор з метою впровадження ефективних стратегій тарифікації вуглецю, які підтримують конкурентоспроможність, створюють робочі місця, заохочують інвестиції у боротьбу з глобальним потеплінням .

25.02.2019

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.