Друга річниця глобальних принципів ООН з відповідального банкінгу

УКРГАЗБАНК вже два роки дотримується Принципів відповідального банкінгу, створених на основі інноваційного партнерства між банками з усього світу і міжнародної ініціативи ООН у сфері відповідального фінансування. Ці Принципи об’єднують між собою банки, які вживають необхідних заходів для позитивних змін у суспільстві та довкіллі. Зокрема саме УКРГАЗБАНК є лідером у зеленому банкінгу та дотриманні принципів сталого фінансування.

Як учасник цієї глобальної спільноти, ми впроваджуємо принципи сталого розвитку у своїй діяльністості, щоб забезпечити позитивний внесок для людей та всієї планети.

Сьогодні третина нашого кредитного портфеля – це зелені та енергоефективні проєкти. Ми досягли цього ще у 2016 року завдяки інвестиціям у 1,2 млрд дол. США у великі та середні проєкти з відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Саме такі екопроєкти допомогають скоротити шкідливі викиди СО2 щорічно на 1,4 млн тонн.

«Вже не перший рік УКРГАЗБАНК допомагає вирішувати проблеми довкілля в рамках проєктів зі сталого розвитку. Наразі ми єдиний банк в Україні, який підписав Принципи, але сподіваємось, що станемо прикладом для інших», - відзначив Андрій Кравець, Голова Правління УКРГАЗБАНКУ.

Принципи відповідального банкінгу визначають роль галузі у формуванні сталого майбутнього і приведення банківського сектора у відповідність з цілями ООН у сфері сталого розвитку та Паризькою кліматичною угодою 2015 року. Важливо, що вони також дозволяють Банку впроваджувати стійкість у всіх сферах своєї діяльності і визначити, де саме він може забезпечувати найбільший вплив та внесок у стійке майбутнє.

22.09.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.