Доверительные операции

Назва операції
(вид послуги)

Розмір плати (тариф), грн.

Порядок і строк сплати (стягнення)

Довірчі операції

6.1. Послуги інвестиційного консультанта

2 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)**

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 банківських днів після надання послуг;
2) сплачується в порядку передоплати протягом 5 банківських днів після укладення договору;
3) сплачується частково (згідно умов договору)  в порядку передоплати протягом 5 банківських днів після укладення договору, залишок сплачується протягом 5 банківських днів після надання послуги;
4) сплачується щомісяця протягом перших 5 банківських днів місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, з остаточним розрахунком протягом 5 банківських днів після закінчення терміну дії договору.

6.2. Управління цінними паперами клієнта, у вигляді формування індивідуального інвестиційного портфеля та управління ним, (без ПДВ)

- 1,5 % від суми активів, що знаходяться у довірчому управлінні;
- додатково за рахунок отриманого прибутку виплачується премія, розмір якої залежить від доходу, отриманого за цей квартал

Доходність  (% річних)

Розмір премії банку у % від доходу

0-10

0

10-15

5

15-25

15

25-30

20

Вище 30

25

Сплачується щоквартально протягом перших 5 банківських днів кварталу, наступного за кварталом, у якому надавались послуги, з остаточним розрахунком протягом 5 банківських днів після закінчення терміну дії договору.

6.3. Довірче управління коштами клієнта, (без ПДВ)

- 1,5 % від суми активів, що знаходяться у довірчому управлінні;
- додатково за рахунок отриманого прибутку виплачується премія, розмір якої залежить від доходу, отриманого за цей квартал:

Доходність  (% річних) Розмір премії банку у % від доходу

0-10

0

10-15

5

15-25

15

25-30

20

Вище 30

25

* Сплачується одним із варіантів відповідно до умов укладеного договору
** Зазначені тарифи не застосовуються до пов’язаних осіб