Служба корпоративного секретаря

У Банку створено Службу Корпоративного Секретаря на чолі з Корпоративним Секретарем, яка керується у своїй діяльності вищезазначеними нормативно-правовими актами та наступними актами внутрішнього регулювання Банку
 

Положення про Службу корпоративного секретаря

Положення про корпоративного секретаря

Кодекс корпоративного управління

Корпоративний секретар:

Забезпечує організацію підготовки та проведення Загальних зборів учасників (акціонерів) у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Банку. Організовує забезпечення належного зв'язку з акціонерами, а саме:

організовує надання акціонерам вчасної, повної та достовірної інформації;

вживає всі можливі заходи для попередження порушень та розв'язання спорів, що виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів;

на запит акціонерів організовує вчасне та повне їх інформування про рішення, які ухвалені Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Ревізійною комісією;

на вимогу акціонерів видає належним чином засвідчені копії документів банку, передбачені актами законодавства, Статутом Банку, його внутрішніми Положеннями, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.


Контролює виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Банку. Веде справи Банку, а саме:
 

контролює підготовку відкритої інформації та її розкриття уповноваженим особам на їх вимогу органами управління Банку;

контролює збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації) та її надання уповноваженим особам.


Регулярно здійснює перевірку відповідності документів Банку вимогам законодавства та веде підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них.

Забезпечує контроль (з використанням необхідних підрозділів Банку) за дотримання органами управління Банку внутрішніх процедур та положень.


Служба корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК»:

Корпоративний секретар
Шестак Тетяна Михайлівна
tshestak@ukrgasbank.com