ЕКО-БАНКІНГ

УКРГАЗБАНК обрав своєю стратегією надання банківських послуг клієнтам, які втілюють у життя проекти, пов’язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням шкідливого впливу на довкілля, – стратегію Еко-банкінгу з метою сприяння збільшенню приватних та публічних інвестицій у такі проекти

ПЕРЕВАГИ ЕКО-БАНКУ

  • Спеціальні відсоткові ставки за еко-кредитами
  • Унікальна методика, розроблена банком у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), допомагає реалістично оцінити очікувані результати на етапі попереднього розгляду. Це дозволяє за потреби коригувати проект для досягнення оптимальних показників окупності та економії енергозатрат
  • Проста й швидка процедура оформлення кредиту
  • Гарантії надійності державного банку
  • Співпраця з акредитованими партнерами дозволяє прискорити узгодження проекту

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ

Приватним клієнтам - кредитування еко-проектів фізичним особам

Кредитні програми для приватних клієнтів

Клієнти малого та середнього бізнесу - кредитування еко-проектів суб’єктів господарювання з виручкою за рік до 300 млн грн (згідно форми 2)*, комунальних підприємств та організацій, лізингових компаній, ОСББ та ФОП»

Кредитні програми для клієнтів малого та середього бізнесу  

«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА
Відновлювальна енергетика,
накопичення енергії, біомаса

ПІДПРИЄМСТВА
Енергоефективна модернізація

ЖКГ ТА КОМУНАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ
Енергоефективна модернізація
Енергосервісні контракти

АПК та ТВАРИННИЦТВО
Біопаливо, біогаз, утилізація
відходів, системи зрошування

Корпоративні клієнти - кредитування еко-проектів суб’єктів господарювання з виручкою за рік понад 300 млн грн (згідно форми 2)* та муніципалітетів

Кредитні програми для клієнтів корпоративного бізнесу


«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА
Відновлювальна енергетика,
накопичення енергії, біомаса

ПІДПРИЄМСТВА
Енергоефективна модернізація

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Мінімізація
шкідливих викидів

АПК та ТВАРИННИЦТВО
Біопаливо, біогаз, утилізація
відходів, системи зрошування

* - для клієнтів, що відносяться до груп пов’язаних компаній (ГПК) виручка за рік розраховується сумарно по всіх компаніях

ТАРИФІКАЦІЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ (CARBON PRICING)

  • У травні 2018 року УКРГАЗБАНК став першим українським учасником Коаліції лідерів у сфері тарифікації викидів вуглецю (CPLC)
  • CPLC просуває та розповсюджує ефективні системи тарифікації викидів вуглецю
  • Ціль – сприяння інвестиціям у зниження викидів двоокису вуглецю через тарифікацію цих викидів CPLC…

СПІВПРАЦЯ З PFAN
(Приватна фінансова консультативна мережа)

PFAN — глобальна мережа, яка забезпечує експертну та інвестиційну підтримку проектів відновлюваної енергетики. Укргазбанк став першим українським банком, який співпрацюватиме з організацією. Це дозволить подолати інвестиційні бар’єри та залучити кошти у перспективні українські проекти, а клієнти Укргазбанк безкоштовно

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.